Dance House Lefkosia » Blog

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αγορά υπηρεσιών) Διοικητικός / Πολιτιστικός Λειτουργός (‘’ARTS ADMINISTRATOR’’)

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ  (αγορά υπηρεσιών) 

 Διοικητικός  / Πολιτιστικός Λειτουργός  (‘’ARTS ADMINISTRATOR’’)

Lefkosia Dancehouse: (Η Στέγη Χορού Λευκωσίας) είναι ένας νεοσύστατος χώρος για τη τέχνη του χορού στη Λευκωσία και στη Κύπρο και ένας μη κερδοσκοπικός καλλιτεχνικός οργανισμός. Ένα νέο ορόσημο για τον πολιτισμό στον σύγχρονο κόσμο της τέχνης με σκοπό τις φιλοξενίες καλλιτεχνών, τα διαδραστικά εργαστήρια, τις παραστάσεις, τα φεστιβάλς και άλλες συναφείς δράσεις της τέχνης του σύγχρονου χορού και των σχέσεων της με τις άλλες τέχνες και με το διεθνή καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

Προφίλ του προσώπου: Το πρόσωπο που ζητείται για τη θέση θα αναλάβει υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου-ΔΣ του οργανισμού και με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ του Dancehouse Lefkosia, να δημιουργήσει δράσεις και να θέσει στόχους ώστε το όραμα που αναφέρεται πιο πάνω να υλοποιείται. Η θέση απαιτεί μια  δέσμευση και μια εμπλοκή τους στόχους της καλλιτεχνικής δουλειάς της Στέγης Χορού Λευκωσίας.. Θα απαιτήσει αίσθηση ευθύνης και μια δημιουργική δουλειά με απτά αποτελέσματα.

Προσόντα:

Πτυχίο με αντικείμενο τις τέχνες γενικά ή τις τέχνες των περφόρμανς ή της ιστορίας των τεχνών ή τη διοίκηση των τεχνών ή τη διαχείριση πολιτισμού ή τη διοίκηση καλλιτεχνικής δράσης ή της πολιτισμικής δράσης/διαχείρησης του τμήματος πολιτισμικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης Επιπρόσθετα προσόντα στην διοίκηση επιχειρήσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση/οργάνωση/διοίκηση της καλλιτεχνικής/πολιτισμικής εργασίας ενός οργανισμού/ιδρύματος/επιχείρησης

Πολύ καλή γνώση των υπολογιστών και MS office και ικανότητα χρήσης των δυνατοτήτων του διαδικτύου

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Η γνώση μιας άλλης διαδεδομένης Ευρωπαϊκή  γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Επίβλεψη της συνολικής διαχείρισης και διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει εργασία γραφείου, αλληλογραφία και απλές εργασίες που σχετίζονται με στοιχειώδη λογιστικά
 • Συντονισμός, προγραμματισμός και υλοποίηση εκδηλώσεων/δράσεων
 • Προετοιμασία δελτίων τύπου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και ενημερωτικού δελτίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Συντονισμός Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο οργανισμός
 • Παροχή υπηρεσιών  προς το  Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, θα παρακάθεται  σε συνεδριάσεις και θα τηρεί πρακτικά.
 • Εργασία και έρευνα για τις επιδοτήσεις, τις χορηγίες των πολιτιστικών υπηρεσιών και άλλων τοπικών οργανισμών και να αντλήσει κεφάλαια από διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου-ΔΣ του οργανισμού και με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ του Dancehouse Lefkosia

Ικανότητες:

 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή ικανότητα να δίνει προτεραιότητα στη επιλογή των δράσεων, να προσδιορίζει τις στρατηγικές, να παίρνει αποφάσεις και να λειτουργεί σε καθορισμένες  προθεσμίες
 • Δημιουργική και καινοτόμα σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Επίλυση προβλημάτων και έγκαιρη λήψη αποφάσεων
 • Πρωτοβουλία

Αμοιβή:

Ο υποψήφιος θα έχει ωράριο 35 ώρες τη εβδομάδα (ευέλικτο ωράριο) και μηνιαία αμοιβή 850 ευρώ. H περίοδος προσφοράς υπηρεσιών είναι δοκιμαστική μέχρι 31/12/2014 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Χορού Λευκωσίας πιθανόν να επικυρώσει τη συνέχεια της προσφοράς υπηρεσιών.

Υποβολή αίτησης:

Εάν είστε ένα άτομο που αναζητά ένα δημιουργικό ρόλο στην πολιτιστική/καλλιτεχνική ζωή της πόλης και του νησιού στο σύνολό της, στο πλαίσιο της Ευρώπης, παρακαλούμε να στείλετε σας βιογραφικό μόνο με email στο:

dancehouselefkosia@gmail.com

μέχρι τη Κυριακή 16/03/2014 

με θέμα “ΣΤΕΓΗ ΧΟΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ARTS ΑDMINISTRATOR’’.

Σημείωση : 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ (250- 400 λέξεις στα ελληνικά όσο και 250- 400 λέξεις στα αγγλικά) 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Το ΔΣ της Στέγης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα  αποφασίσει κατά τη κρίση του και η απόφαση του είναι οριστική.

Για να κατεβάσετε την παρούσα ανακοίνωση, πατήστε ΕΔΩ

LEFKOSIA DANCEHOUSE / ΣΤΕΓΗ ΧΟΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Διεύθυνση: Παρθενώνος 25
Άγιος Ανδρέας 
1105 Λευκωσία 
Κύπρος
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 00357  97 772264
 
Email: www.dancehouselefkosia.com
Συνδέσεις:                   www.ednetwork.eu
                      www.cyprusdance.org
                     www.youthballet.com
                     www.DanceLab.com

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k