Dance House Lefkosia » Blog

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2021

Πρωινά μαθήματα για επαγγελματίες χορευτές
Morning classes for professional dancers


Με μεγάλη χαρά η Στέγη Χορού Λευκωσίας ανακοινώνει το πρόγραμμα πρωινών μαθημάτων για τον μήνα Νοέμβρη 2021! Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η ώρα 9:00-10:30 στη Στέγη Χορού Λευκωσίας.

 • Τρίτη, 2/11: Μπαλέτο- Αναστασία Πασχάλη
 • Πέμπτη, 4/11: Release-Floor work- Παναγιώτης Τοφή
 • Τρίτη, 9/11: Μπαλέτο- Αναστασία Πασχάλη
 • Πέμπτη, 11/11: Αυτοσχεδιασμός- Διαμάντω Χατζηζαχαρία
 • Τρίτη, 23/11: Μπαλέτο- Ευαγγελία Λάμπρου
 • Πέμπτη, 25/11: Across the floor- Βίκυ Κάλλα
 • Τρίτη, 30/11: Μπαλέτο- Ευαγγελία Λάμπρου

Κόστος συμμετοχής: 8 ευρώ ανά μάθημα
Κάρτα συμμετοχής για όλα τα μαθήματα Νοέμβρη 2021: 50 ευρώ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής (dancehouselefkosia@gmail.com / 22-780960).
Απαραίτητη η προσκόμιση SafePass

Dancehouse Lefkosia is happy to announce the schedule of morning classes for November 2021!
The classes will take place every Tuesday and Thursday, from 9:00 to 10:30 at Dancehouse Lefkosia.

 • Tuesday, 2/11: Ballet class- Anastasia Paschali
 • Thursday, 4/11: Release-Floor work- Panayiotis Tofi
 • Tuesday, 9/11: Ballet class- Anastasia Paschali
 • Thursday, 11/11: Improvisation- Diamanto Hadjizacharia
 • Tuesday, 23/11: Ballet class- Evangelia Lamprou
 • Thursday, 25/11: Across the floor- Viky Kalla
 • Tuesday, 30/11: Ballet class- Evangelia Lamprou

Participation cost: 8 euros per class
7 lessons-card for November 2021: 50 euros
Registration is required (dancehouselefkosia@gmail.com / 22-780960).
** SafePass is required**

——————–

ΜΠΑΛΕΤΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

Μάθημα μπαλέτου για χορευτές διαφόρων επιπέδων κλασικής τεχνικής. Το μάθημα θα επικεντρώνεται στην ολιστική χρήση του σώματος, δύναμη κέντρου και επεκτατική κίνηση. Ο στόχος είναι για κάθε χορευτή να δουλέψει ελεύθερα και ανάλογα με τις δικές του προσωπικές δυνατότητες.


BALLET CLASS
ANASTASIA PASCHALI

A ballet class welcoming dancers from all artistic backgrounds and levels of classical ballet training. The class will focus on a holistic use of the body, core strength and expansive movement. The aim is to create a space for every dancer to articulate their own artistic qualities and individuality, with which to explore the classical ballet technique.

——————–

RELEASE- FLOOR WORK
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΦΗ

Μέσα από τα μαθήματα θα επικεντρωθούμε στη σημαντικότητα της ανάσας, κέντρου και περιφέρειας- άκρων, κυρίως μέσω φράσεων εδάφους, οι οποίες θα οδηγήσουν σταδιακά σε πιο σύνθετες φράσεις με δυναμικές μετακινήσεις στο χώρο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία ανάλυσης κίνησης Laban.


RELEASE- FLOOR WORK
PANAYIOTIS TOFI

During the classes we will focus on the importance of the breath, center and periphery, mainly through floor movement patterns, that will progressively lead up to more complex sequences with dynamic shifts in space. Elements of Laban movement analysis are incorporated throughout the class.

——————–

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑ

Το μάθημα παρέχει χώρο και χρόνο για κινησιολογική εξερεύνηση μέσω εικόνων, αισθήσεων και καταστάσεων. Στόχος είναι να παραγκωνίσουμε την ανάγκη για αυτοκριτική και να βιώσουμε την απόλαυση που προσφέρει η κίνηση.
Το μάθημα ολοκληρώνεται με ένα jam session που ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και την δημιουργικότητα.

IMPROVISATION
DIAMANTO HADJIZACHARIA

The class provides space and time for movement exploration through the use of imagery, sensations and states. The aim is to let go of judgment and experience the pleasure that movement can offer. The class concludes with a jam session as a way to find playfulness and enhance creativity.

——————–

ΜΠΑΛΕΤΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Τα μαθήματα μπαλέτου θα επικεντρωθούν στην επαναφορά της απόλαυσης στην κίνηση που μπορεί μετά από ολά αυτά τα χρόνια να ξεχάστηκε από την συνεχή εξάσκηση και την διδασκαλία άλλων και θα μας βοηθήσουν να θυμηθούμε το λόγο που πρωτοδιαλέξαμε μία χορευτική πορεία καριέρας ξεκινώντας από το μπαλέτο και γιατί αγαπήσαμε αυτό το είδος. Ένα πολύ χορευτικό μάθημα με όμορφες γραμμές , χορογραφίες και μια πινελιά από νεοκλασσικό στυλ.


BALLET CLASS
EVANGELIA LAMPROU

These ballet classes will be focusing on finding the joy in movement that we may lost during all these years of constant training and teaching others and help us remember the reason why we have chosen a dance-based career starting from ballet and the reason we first fell in love with it. A dancing class with beautiful lines, choreographies and a touch of neo-classical style.

——————–

ACROSS THE FLOOR
ΒΙΚΥ ΚΑΛΛΑ

Ροή-αναπνοή-συντονισμός
Κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η αρμονική κίνηση του σώματος πάνω στο πάτωμα και η εκτέλεση συνδυασμών κατά μήκος αυτού. Η χρήση της βαρύτητας σε συνεργασία με το σώμα σε στροφικότητα και σπειροειδή κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Παράλληλα, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση και ευελιξία του σώματος. Η ομαλή συνεργασία του σώματος με το πάτωμα είναι το σημαντικότερο μέσο για να δημιουργηθεί απόλυτη ροή και ελευθερία στην κίνηση.


ACROSS THE FLOOR
VIKY KALLA

All about coordination, flow, use of breath rather than virtuosity, strength or flexibility. Executing across and in and out of the floor combinations smoothly requires flexible joints, fluidity, relaxed body and attention to the kinesthetic feedback provided by the floor. The use of gravity in collaboration with the body in turning and spiral motions are some of the key elements of this class.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k