Dance House Lefkosia » Blog

INTERSPACE/ ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ/ ΣΤΑΥΡΟΣ Ξ. ΠΕΤΡΟΥ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 20:00, ΣΤΕΓΗ ΧΟΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

INTERSPACE

Καινά Δαιμόνια / Σταύρος Ξ. Πέτρου / Παρουσίαση

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017, 20:00, Στέγη Χορού Λευκωσίας

Είσοδος Ελεύθερη

Interspace_Καινά Δαιμόνια

Το έργο ονομάζεται «Καινά δαιμόνια» και όχι άδικα εφόσον επιτεύχθηκε ο συγκερασμός τριών ανεξάρτητων όψεων της κυπριακής παράδοσης σε μια. Από την μια της κυπριακής αντρικής παραδοσιακής στολής και από την άλλη την τέχνη του λευκαρίτικου κεντήματος κάτω από την ομπρέλα της κυπριακής καλαθοπλεκτικής. Η επιλογή της εν λόγο τεχνοτροπίας δεν είναι τυχαία εφόσον ο δημιουργός έχει έρθει σε επαφή με αυτήν εξ απαλών ονύχων, γεννημένος σε κοινότητα της Λεμεσού άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλαθοπλεκτική. Η παρούσα δημιουργία ανοίγει μια καινή τομή στον χώρο των εικαστικών, όχι μόνο για τα κυπριακά, αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα αφού παντρέψαμε διαφορετικές τέχνες μεταξύ τους για τη γέννηση μιας καινούριας.

Πρώιμο στάδιο και η ιδέα του έργου ξεκίνησε να ερευνάται το 2014, υπό την επίβλεψη του εικαστικού Λευτέρη Ελευθερίου. Βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην κατηγορία «Σύγχρονη συνάντηση με την παράδοση», ενώ φωτογραφία του αποτελεί έκθεμα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Η εικαστική έκθεση του Σταύρου Ξ. Πέτρου τον  Φεβρουάριο του 2016, στην οποία η «πρώτη εκδοχή» του έργου αποτελούσε το κεντρικό έκθεμα, τιμήθηκε με Βραβείο Πολιτισμού «Ανδρέα και Μαίρης Λαδόμματου». Η δεύτερη και εμπλουτισμένη εκδοχή παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Σοφία Τέχνη και Παράδοση» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Απρίλιο του 2017.

Ο καλλιτέχνης μιλώντας για το έργο του λέει:

«Θέλω να επισημάνω ότι σκοπός μου είναι να παρουσιάσω το πολυδιάστατο χαρακτήρα της κυπριακής παράδοσης και να τον προσεγγίσω με μια διαφορετική ματιά. Επιδιώκω να περάσω το μήνυμα  ότι η παράδοση μας και γενικότερα ο πολιτισμός μας δεν πρέπει να αποτελούν μουσειακά εκθέματα αλλά πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη μελλοντική μας πορεία στη προσπάθεια εξόδου από το λαβύρινθο που βρισκόμαστε σήμερα!»

Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017, η ώρα 20:00, στη Στέγη Χορού Λευκωσίας, θα παρουσιαστεί το έργο, η δημιουργική πορεία, καθώς και η έρευνα που προηγήθηκε.

———————-

INTERSPACE
New ideas/ Stavros X. Petrou/ Presentation 
Wednesday, 7th of June 2017, 20:00, Dancehouse Lefkosia
Free entrance

Interspace_Καινά Δαιμόνια

This work of art is justifiably called “New ideas”, as it manages to combine three separate /autonomous/independent aspects of cypriot tradition in one. On the one hand, the aspect of cypriot traditional costume that a man wears and on the other hand, the art of embroidery in Lefkara village under the umbrella of Cypriot basketry. The choice of this style was not accidental. This style has been chosen intentionally, as the artist was born in a community of Limassol which is inseparably connected to basketry, so that he has been in touch with that art from a very early age. The present creation opens a new section in the field of visual arts not only for the Cypriot but also for the world conditions, since there was a combination of different arts so that a new one was created.
The first stage of this work of art was in 2014, when the idea began to be investigated, under the supervision of the artist Lefteri Eleftheriou. The work of art was awarded from the Ministry of Education and Culture of Cyprus in the category “Modern meeting with tradition”, while its photograph is an exhibit at the Cyprus Folk Art Museum. The art exhibition of Stavros X. Petrou in February 2016, in which the “first version” of this work of art was the central exhibit, was honored with the “Andrea and Mary Ladommatos” Culture Prize. The second and enriched version was officially presented for the first time at the “Wisdom, Art and Tradition” Festival at the University of Cyprus in April 2017.
Talking about his work the artist says:
“I would like to point out that my purpose is to present the multidimensional character of the Cypriot tradition and to approach it with a different perspective. I aim to pass the message that our tradition and our culture in general should not be museum exhibits, but they should be a reference point in our future effort to get out of the labyrinth that we are today!”
On Wednesday, 7th of June at 8:00 pm at the Dancehouse Lefkosia, there will be a presentation of the work of art, of the creative process, as well as of the research that preceded it.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k