Dance House Lefkosia » Blog

OPEN CALL | ARTISTS IN PROCESS | Mentor: Mary Nunan | Deadline: Sunday 16th of May 2021

ARTISTS IN PROCESS

Στέγης Χορού Λευκωσίας

Πρόγραμμα φιλοξενιών με μέντορα τη MARY NUNAN

Προθεσμία για αιτήσεις: Κυριακή 16 Μαΐου 2021

****

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το επόμενο πρόγραμμα της Στέγης Χορού Λευκωσίας ARTISTS IN PROCESS 2021 που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο 2021.

Φέτος, έχουμε τη χαρά να προσκαλέσουμε τη χορογράφο Mary Nunan για το συντονισμό ενός 10ήμερου εργαστηρίου και την καθοδήγηση των επιλεγμένων καλλιτεχνών προς τη δημιουργία μιας σόλο δουλειάς.

Καλωσορίζουμε καλλιτέχνες από όλα τα καλλιτεχνικά πεδία (χορό, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφο, λογοτεχνία, κτλ) που δουλεύουν με το σώμα και έχουν ενδιαφέρον στην κίνηση και τη χορογραφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Μέρος 1: 28 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου: 10ήμερο σεμινάριο με Mary Nunan

Στις πρωινές συναντήσεις θα δοθεί έμφαση πάνω στην εναρμόνιση της κίνησης, στο τι σε κινεί και τι κινείται δια μέσω του  σώματος σου: αισθήσεις, επιφάνειες, χώροι.

Εναρμόνιση του νου και των σωματικών υγρών: συστολή και διαστολή.

Εναρμόνιση με την εμπειρία του χρόνου: παλμός.

Εναρμόνιση με τη σύνθεση: εαυτός και οι άλλοι.

Όλα πιο πάνω θα εξερευνηθούν, ατομικά και ομαδικά, μέσα από μια σειρά καθοδηγούμενων αυτοσχεδιασμών.

Στις απογευματινές συναντήσεις θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία της δημιουργίας σόλο δουλειάς. Θα γίνει αναγνώριση κάποιων γενικών δυσκολιών που περνούν οι καλλιτέχνες στα διάφορα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας και θα συζητηθούν/δουλευτούν τρόποι και μέθοδοι που θα βοηθήσουν για να ξεπεραστούν. Επίσης, η Nunan θα έχει συναντήσεις με κάθε καλλιτέχνη σχετικά με την προσωπική τους διαδικασία και τις ανάγκες και δυσκολίες που προκύπτουν. Ο ρόλος της ως μέντορας θα είναι να στηρίξει κάθε καλλιτέχνη να ξεκαθαρίσει και να φιλτράρει τις ιδέες του και να απαντήσει στη φόρμα και το περιεχόμενο της επερχόμενης του δουλειάς.

Μέρος 2: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος: Ατομική έρευνα

Οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το χώρο της ΣΧ Λευκωσίας για συνολικά 25 ώρες για  πρόβες και εξέλιξη της δουλειάς τους. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα για 2 διαδικτυακές συναντήσεις με τη μέντορα για την περαιτέρω στήριξη της διαδικασίας τους.

Μέρος 3: Αρχές Δεκέμβριου: Παρουσίαση

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μία παρουσίαση της δημιουργικής διαδικασίας των έργων σε εξέλιξη, και με μία συζήτηση στο τέλος. 

****

Η ΣΧ Λευκωσίας θα επιλέξει 6-7 καλλιτέχνες για να συμμετάσχουνε στο πρόγραμμα Artists in Process.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα λάβουν δωρεάν συμμετοχή στο σεμινάριο με τη Mary Nunan, παραχώρηση του χώρου για πρόβες για 25 ώρες, 2 διαδικτυακές συναντήσεις με τη μέντορα και ένα συμβολικό ποσό για την εργασία τους. Να σημειώσουμε πως η συμμετοχή σε όλα τα μέρη και στάδια του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

****

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με το βιογραφικό τους στο dancehouselefkosia@gmail.com με θέμα ARTISTS IN PROCESS 2021 – APPLICATION μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021.

ARTISTS IN PROCESS | Αίτηση Ενδιαφέροντος:

 • Όνομα:
 • Email:
 • Τηλέφωνο:
 • Ιστοσελίδα (προαιρετικά):
 • Αναφορά σε προηγούμενες δουλειές με σύνδεσμο:
 • Ποια είναι η καλλιτεχνική σου πρακτική; (μέχρι 200 λέξεις)
 • Πως συνδέεται/ θα βοηθήσει το σεμινάριο και το Πρόγραμμα Artists in Process με την καλλιτεχνική σου πρακτική; (μέχρι 200 λέξεις)
 • Βιογραφικό

ARTISTS IN PROCESS

Dance House Lefkosia

Residency Program with MARY NUNAN

Application Deadline: Sunday 16th of May 2021

****

We are very excited to announce Dance Ηouse Lefkosia’s new program ARTISTS IN PROCESS 2021 which will take place in the Fall 2021. This year, we welcome the choreographer Mary Nunan to facilitate a 10day workshop and mentor the selected applicants towards the creation of a solo work.

We welcome artists from all artistic fields (dance, theatre, visual arts, film, writing etc) who work with the body and have an interest in movement and choreography.

SCHEDULE/TIMETABLE:

Stage 1: 28th of August– 6th of September: 10day workshop with Mary Nunan

The focus of the morning workshops will be on attuning to movement: to what moves you, to what moves through you: sensations, surfaces, spaces. Attuning to the relationship between your mind and your body fluids: contracting and expanding. Attuning to your experience of time: pulsing. Attuning to composition: self and others. All to be explored, individually and collectively, through a series of guided improvisations.

The focus of the afternoon workshops will be on the process of creating a solo work. We will identify some of the general challenges that have to be faced at various stages of a creative process and discuss ways in which they can be skilfully negotiated. There will be an opportunity to explore some methods that can be used to develop these skills. Nunan will also engage with each artist on the specific issues that their process is throwing up for them. Her role in this regard will be to support each artist to clarify and distil their ideas and to respond to the form and content of their emerging work.

Stage 2: September – November: Individual research

The artists will have the opportunity to use the DH for 25h for rehearsals and development of their work. Additionally, they will have two online meetings with the mentor for further support of their artistic process.

Stage 3: Beginning of December: presentation

The selected artists will have a presentation/sharing of their work with a facilitated conversation in the end.

****

Dance House Lefkosia will select 6-7 artists to partake in the Artists in Process program. The selected artists will receive a free participation to the workshop by Mary Nunan, 25h of free use of the DH for rehearsals, 2 online meetings with the mentor and a small fee for their work. Please note that the participation to all of the program’s stages is mandatory.

****

Please send the following information at dancehouselefkosia@gmail.com with subject ARTISTS IN PROCESS 2021 – APPLICATION by Sunday 16th of May 2021.

ARTISTS IN PROCESS | Application Form:

 • Name:
 • Email:
 • Phone number:
 • Website (optional):
 • Previous works with video link:
 • What is your artistic practice? (max 200 words)
 • How does the workshop and the Artists in Process program relate to your artistic practice? (max 200 words)
 • CV

Η Mary Nunan είναι καλλιτέχνης σύγχρονου χορού – χορογράφος και περφόρμερ. Η επαγγελματική της καριέρα ξεκίνησε όταν έγινε μέλος της πρώτης  κρατικής ομάδας συγχρόνου χορού της Ιρλανδίας Dublin Contemporary Dance Theatre (1981-1986).  Υπήρξε  ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της χορευτικής ομάδας Daghdha (1988-1999). Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας, η Mary δημιούργησε πολλά σόλο και ομαδικές χορογραφίες, αναγνωρισμένες από κριτικούς και καλλιτέχνες, που παρουσιαστήκαν σε τοπικές και διεθνείς διοργανώσεις / σκηνές  όπως στο Λονδίνο (South Bank), Βερολίνο (Θέατρο Podweil), Μόναχο (Dance ’95), Παρίσι (Pompidou Centre) και πρόσφατα στη Νέα Υόρκη (92ndY). Το 1998 η κινηματογραφική προσαρμογή του χοροθέατρού της «Territorial Claims» επιλέχτηκε από το Lincoln Centre για το φεστιβάλ Dance-for-Camera στη Νέα Υόρκη. Από τότε, ασχολήθηκε με πολλά πρότζεκτ σχετικά με το χορό για την κάμερα. Η Mary επιχορηγείται από το Arts Council για την εξέλιξη score για αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις που περιλαμβάνουν κείμενο, κίνηση, ήχο και βίντεο.

Η Mary ήταν η πρώτη Διευθύντρια/Υπεύθυνη Μαθημάτων του Μάστερ Contemporary Dance Performance στο Πανεπιστήμιο του Limerick (1999-2016). Ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο RCA στο Λονδίνο (2016-2017). Απόκτησε το PhD της από το Πανεπιστήμιο του Middlesex το 2013. Πολλά από τα άρθρα της πάνω στη χορογραφική διαδικασία έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία.

Mary Nunan is a contemporary dance artist – choreographer, performer. Her professional career began when she joined Ireland’s first state funded contemporary dance company: Dublin Contemporary Dance Theatre (1981-86). She was founder Artistic Director of Daghdha Dance Company (1988-1999). Throughout her career Mary has created a substantial body of critically acclaimed solo and ensemble choreographies that have been performed in national and international venues: including London (South Bank), Berlin (Podweil Theatre), Munich (Dance ’95), Paris (Pompidou Centre) and most recently NYC (92ndY), a solo choreography ‘The Movement’ (2019). The screen adaptation of her dance-theatre work ‘Territorial Claims’ was selected for the Lincoln Centre’s Dance-for-Camera Festival in New York City (1998). She worked on a number of screen-dance projects since that time.  Mary is currently in receipt of Arts Council funding towards the development of a score for improvised performance involving: text, movement, sound, film.

Mary was the first Course Director of the MA Contemporary Dance Performance at the University of Limerick (1999-2016). She was a visiting guest tutor at the RCA, London (2016 -17). She earned her PhD from Middlesex University in 2013. A number of her articles on choreographic process have been published in peer reviewed journals and books.

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k