Dance House Lefkosia » Blog

OPEN CALL | ON_BODIES FESTIVAL | Deadline: Friday 25th of June 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

On_Bodies Dance & Performance Arts Festival 2021

16-17 Οκτωβρίου 2021

Στέγη Χορού Λευκωσίας

Προθεσμία Αιτήσεων: Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

13 χρόνια μετά από την έναρξη του, το No_Body αλλάζει όνομα πρεσβεύοντας σε ένα καινούργιο αέρα με φρεσκάδα και εξίσου σημαντικές παρουσιάσεις. Το Dance Gate μαζί με το ΔΣ της Στέγης Χορού Λευκωσίας θεωρούν πως ήρθε η ώρα για αλλαγή, έχοντας την πεποίθηση ότι κάθε τι ανανεώνεται, κρατώντας σαν καλλιτεχνική σκυτάλη το φεστιβάλ σε ενεργή και δημιουργική φάση στο μέλλον. Μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο, γεμάτο συνεργασίες και καταξιωμένους καλλιτέχνες από Κύπρο και το εξωτερικό, καλωσορίζουμε το On_Bodies Festival.

To On_Bodies Festival συνεχίζει την πορεία του ως ένας θεσμός που φέρνει μαζί καλλιτέχνες από διάφορα παραστατικά πεδία που έχουν ως άξονα το σώμα.

Φέτος, προσκαλούμε καλλιτέχνες από το πεδίο του χορού και των παραστατικών τεχνών να στείλουν προτάσεις με κύρια θεματική το σώμα, την κίνηση και την ενσωμάτωση. Καλωσορίζουμε προτάσεις που αγκαλιάζουν την πολυδιάστατη παρουσία του σώματος, τόσο ως καλλιτεχνικό μέσο, αλλά και ως θεματική.

Ποιο είναι το σώμα μου;

 Με ποιο τρόπο ενσωματώνεται η αυτοβιογραφία στη σκηνή;

Πώς δονείται το συλλογικό σώμα;

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εξωσωματική εμπειρία για τους θεατές;

Κατηγορίες:

O ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης μπορεί να αιτηθεί με καινούργια πρόταση ή έργο που έκανε πρεμιέρα το 2020, σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

BODIES ON STAGE

Η κατηγορία αφορά έργα διάρκειας 20-25 λεπτά που θα παρουσιαστούν στην κύρια σκηνή της Στέγης. Μας ενδιαφέρει το πώς η σύμβαση της σκηνής (η απόσταση από το κοινό, η τεχνική υποστήριξη, το μαύρο linoleum, η θεατρική συνθήκη)  μπορεί να επηρεάζει και να ενδυναμώσει το σώμα.

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα λάβουν τεχνική υποστήριξη για το κομμάτι και 10 ώρες δωρεάν χρήση του χώρου για πρόβες.

BODIES IN THE GARDEN

Η κατηγορία αυτή είναι βασισμένη στο MOVE5 που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αφορά σόλο έργα διάρκειας 5 λεπτών, που θα παρουσιαστούν στον εξωτερικό χώρο της Στέγης. Ενδιαφερόμαστε πώς η υφιστάμενη ηχητική, φωτιστική και χωρική συνθήκη του κήπου εμπλουτίζει το σύντομο έργο χωρίς περαιτέρω τεχνικά μέσα.

Οι επιλεγμένες προτάσεις θα λάβουν 5 ώρες δωρεάν χρήση του χώρου για πρόβες.

Οικονομική Στήριξη:

Οι επιλεγμένες προτάσεις στην κατηγορίαBodies in the Garden θα λάβουν το συμβολικό ποσό των €150.

Η οικονομική στήριξη για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία Bodies on Stage θα είναι:

Για σόλο €800 (1 άτομο επί σκηνής)

Για ντουέτο €1400 (2 άτομα επί σκηνής)

Για ομαδικό €2000 (τουλάχιστον 3 άτομα επί σκηνής)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την συμπληρωμένη αίτηση στο dancehouselefkosia@gmail.com με θέμα Αίτηση Φεστιβάλ On Bodies 2021 μέχρι την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

Διοργάνωση:

Στέγη Χορού Λευκωσίας

Χορηγός/ Υποστήριξη:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠΑΝ, Dance Gate Lefkosia-Cyprus, EDN

* Φωτογραφίες από το NO_BODY/ At a Distance 2020: zoom project (Zoom Call) | ΚΟΡΕΣ (ΠροσωπΑρμόζω) | Αλεξία Νικολάου (Rodden Roots) | Αneesha Michael (Reverence to the Sun) | Φωτογράφος: Sergio Vaccaro *

Αίτηση Συμμετοχής:

Όνομα Αιτητή (Ομάδας/Δημιουργού):

Άτομο επικοινωνίας:

Email:

Τηλέφωνο:

Σύντομο βιογραφικό Ομάδας/Δημιουργού (μέχρι 200 λέξεις):

Τίτλος:

Κατηγορία: Bodies on stage/Bodies in the garden

Περιγραφή Πρότασης/Ιδέας (μέχρι 300 λέξεις):

Βίντεο από προηγούμενες παραγωγές (προαιρετικό):

Συντελεστές:

Τεχνικές Ανάγκες:


OPEN CALL

On_Bodies Dance & Performance Arts Festival 2021

16th -17th October 2021

Dance House Lefkosia

Application Deadline: Friday 25th of June 2021

After a successful 13-year cycle, Dance Gate Lefkosia-Cyprus and Dance House Lefkosia decide to change the name of the festival, having the conviction to keep it constantly activated and current. Being grateful for the many fruitful collaborations with accomplished Cyprus-based and international artists, NO_BODYtransforms into the On_Bodies festival bringing a revitalised energy for both audiences and artists from various fields of performance.  

We welcome applications that embrace the multidimensional presence of the body both as an artistic medium and as a concept, and invite artists from the fields of dance and performing arts to send their proposals focusing on the body, on movement and embodiment.

What is my body made of?

In what ways can the autobiography manifest on stage?

How does the collective body vibrate?

How can we create an out-of-body experience for the audience?

Categories:

Each artist can apply with a new proposal or with a performance that premiered in 2020 in one of the following categories:

BODIES ON STAGE

We welcome works with a 20-25 minutes duration that will be presented on the main stage of the Dance House. We are interested in how the conditions of the stage (distance from the audience, the technical support, the black linoleum, the theatrical setting) affect and empower the body in performance.

The selected proposals will receive technical support for the performance and 10 hours free rehearsal time.

BODIES IN THE GARDEN

Influenced from the previous years’ category MOVE5, we invite solo works, max 5 minutes, to be presented in the garden/ outside area of the Dance House. We are interested in how the environment, sound and scenery of the garden, enrich the short performance without any extra technical support. 

The selected proposals will receive 5 hours free rehearsal time.

Fee:

The selected applicants in the category Bodies in the Garden will receive€150.

For the participation in Bodies on Stage the artists will receive:

For solo work: €800 (one performer on stage)

For a duet:  €1400 (two performers on stage)

For group piece: €2000 (at least three performers on stage)

Please fill in the application form and send the necessary material at dancehouselefkosia@gmail.com with subject ON BODIES FESTIVAL 2021 – APPLICATION by Friday 25th of June 2021.

Organiser:

Dance House Lefkosia

Sponsored and Supported by:

Cultural Services of the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth, Dance Gate Lefkosia-Cyprus, EDN

* Photos from NO_BODY/At a Distance 2020: zoom project (Zoom Call) | KORES (ΠροσωπΑρμόζω) | Alexia Nicolaou (Rodden Roots) | Αneesha Michael (Reverence to the Sun) | Photographer: Sergio Vaccaro *

Application Form:

Name (Company/Creator):

Contact Person:

Email:

Telephone number:

Short CV (max 200 words):

Title:

Category: BODIES ON STAGE/BODIES IN THE GARDEN

Concept/Proposal Description (max 300 words):

Videos from previous works (optional):

Collaborators:

Technical requirements:

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F a c e b o o k